IX Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa

Strona główna

 

IX Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa
Toruń, 4–6 września 2019 r.

 

"Teoria i filozofia prawa wobec wyzwań współczesności"

 

Żyjemy w czasach wielkich przemian, które ponownie skłaniają nas do zadania pytania o rolę prawa. Jeśli uznać trafność stwierdzenia, że "liberalne elity zrezygnowały z tworzenia wspólnoty i zapomniały o ludzkiej potrzebie godności, rozumianej inaczej niż wzrost gospodarczy czy udział w wyborach... i tak otworzyły drogę do nacjonalizmu", to można przypuszczać, że prawo będzie odzwierciedlać tę zmianę, tak jak to działo się w przeszłości a wymiar tych zmian będzie o wiele szerszy, nie tylko lokalny lecz globalny, biorąc pod uwagę zachodzące procesy globalizacyjne i rozwój nowoczesnych technologii. Czy wszystko to co wypracowano i co dotychczas chronione było przez prawo teraz ulegnie podważeniu wraz ze zmianą wizji państwa, społeczeństwa i polityki? Czy prawu pozostanie pełnić jedynie rolę instrumentalną bowiem ze zmianą suwerena można je zmieniać w dowolny sposób? Czy przyniesie to potrzebne reformy czy też powtarzanie błędów z przeszłości?


Odpowiedzi na te i na inne pytania będziemy poszukiwać podczas Zjazdu, skupiając się na trzech obszarach, które uwzględniać będą bogaty dorobek nauk prawnych, lecz także dorobek psychologii, socjologii, kognitywistyki czy filozofii, dających nam liczne wskazówki jak postępować z dzisiejszymi problemami:


1) metodologiczny - w obszarze tym referaty skupiać się będą na takich zagadnieniach jak naturalizm i antynaturalizm, integracja nauk prawnych, prawo a kognitywistyka, neuroscience, AI, rola badań psychologicznych, socjologicznych, lingwistycznych, a także na współczesnym znaczeniu filozofii analitycznej i dziedzictwie szkół krytycznych

2) polityczny - w obszarze tym referaty skupiać się będą na takich zagadnieniach jak procesy integracyjne, pluralizm prawny, suwerenność-postsuwerenność, globalizacja, global governance, nowy konstytucjonalizm, przeformułowanie koncepcji umowy społecznej, współczesne koncepcje demokracji, konstytucjonalizm nieliberalny, populizm, rządy prawa, polityka historyczna, prawo pamięci, sprawiedliwość tranzycyjna, polityczność tworzenia prawa czy polityczność orzekania.

3) społeczny - w obszarze tym referaty skupiać się będą na takich zagadnieniach jak pluralizm kulturowy, migracja, kryzys ekonomiczny, spór liberalizm-komunitaryzm w aktualnym kontekście społecznym, terroryzm w kontekście wpływu na teorie praw podstawowych czy na pojęcie godności.

Termin i miejsce konferencji:

4–6 września 2019 r.
Toruń, Wydział Prawa i Administracji UMK, ul. Bojarskiego 3

Opłata konferencyjna:

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i pokrywa  koszty uczestnictwa w obradach, materiałów konferencyjnych, wyżywienia i noclegów oraz publikacji.

Szczegóły dotyczące sposobu uiszczenia opłaty są dostępne po zarejestrowaniu w systemie konferencyjnym.

Zgłoszenie abstraktu 

Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień podejmujących zagadnienia wpisujące się w temat przewodni konferencji. Zgłoszenie zawierające proponowany tytuł wystąpienia, abstrakt do 400 słów, imię i nazwisko oraz afiliację naukową uczestnika powinno być przesłane do 15 czerwca 2019 r. za pośrednictwem systemu konferencyjnego.

Ważne terminy:

15 czerwca 2019: nadsyłanie propozycji wystąpień lub zgłoszeń uczestnictwa biernego;

20 czerwca 2019: decyzja o przyjęciu propozycji wystąpienia lub zgłoszenia uczestnictwa biernego;

30 czerwca 2019: ostateczny termin na uiszczenie opłaty konferencyjnej;

4–6 września 2019: termin konferencji.

Wszelkie dalsze pytania prosimy kierować do Sekretarza konferencji, dra hab. Karola Dobrzenieckiego:
kardobrz@law.uni.torun.pl

Konferencja w Toruniu